Sold out!

За Овчеполските работи – НИКОЛА РИСТЕВСКИ

Опис

Наслов: ЗА ОВЧЕПОЛСКИТЕ РАБОТИ

Автор: НИКОЛА РИСТЕВСКИ

Година на издавање: 2018

Цена:  денари

Издавач:

Страни:

Инфо: Оваа книга претставува скромен обид за претставување и прикажување на Овче Поле – регионот со посебни културни и природни карактеристики познат и како Овчеполие, Овчо Поле, кој се наоѓа во „тектонската тонатина“, односно Овчеполската Котлина. Користената литература за подготовка на книгата е уредно одбележана на крајот од книгата. Во ова издание можете да прочитате многу преводи на стари текстови и написи за Овче Поле, но и авторски текстови за големиот Овчеполски регион.

MKD / EUR
MKD Macedonian denar
EUR Euro