Sold out!

Зборник за Свети Николе – НИКОЛА РИСТЕВСКИ

Опис

Наслов: ЗБОРНИК ЗА СВЕТИ НИКОЛЕ

Автор: НИКОЛА РИСТЕВСКИ

Година на издавање: 2018

Цена:  денари

Издавач:

Страни:

Инфо: Што можете да читате во „Зборник за Свети Николе“: Фототипни извадоци од стари книги, весници и списанија во кои се пишувало за Свети Николе. Првиот научен текст за Свети Николе од 1936 година, напишан од Мане Чучков. Опис на Свети Николе од Елаборатот на Екипата за проучување на Светиниколска околија од   1949/50 година. Првиот научен труд за Свети Николе по Втората светска војна, напишан од Јован Трифуноски. Собрани написи за Свети Николе од неколку стари книги и научни списанија од втората половина на минатиот век. Одбрани текстови за Свети Николе, напишани од неколку автори кои потекнуваат од Свети Николе. Прилози: Исечоци од весниците „Нова Македонија“ и „Овчеполски глас“, Фототипи од „Службен весник“, фотографии и др.
Собрал, уредил и објавил: м-р Никола Ристевски.

MKD / EUR
MKD Macedonian denar
EUR Euro